Lidmaatschap

Contactgegevens

 

Algemene info

 

Voor algemene info kunt u ons mailen: info@gvfdo.nl

 

 

Financiën/ledenadministratie

 

Ons rekeningnummer is NL65INGB0004665520 tnv gymnastiekvereniging FDO

 

Voor vragen en opmerkingen over uw contributie, adreswijzigingen en opzeggingen kunt u contact met ons opnemen per mail info@gvfdo.nl of post. Vermeldt u duidelijk uw gegevens, zodat wij in onze administratie kunnen terugvinden om wie het gaat. Wij reageren vrijwel altijd binnen een week, alleen in vakantieperiodes kan het wat langer duren, voor u een reactie krijgt op uw mail.

 

Secretariaat FDO

p/a Hamontstraat 18

1066 NA Amsterdam

Lid worden

PROEFLES

U kunt eerst naar de training komen voor een gratis proefles, tenzij het om een les gaat waarvoor u zich eerst aan moet melden. Het is prettig als u aan het begin van de les even bij de train(st)er meldt dat u voor een proefles bent gekomen.

Voor alle turnlessen voor meisjes in Zuidoost, West, Zuid of Duivendrecht moet u zich eerst aanmelden voor een proefles. En ook voor ouder- en peutergym (2-4 jaar) en kleutergym (4-6 jaar) op zaterdag in Amsterdam West.

Aanmelden voor een proefles kan door een mail te sturen naar info@gvfdo.nl. U kunt alleen voor een proefles komen nadat u zich aangemeld heeft en uitgenodigd wordt.

 

U hoeft zich niet eerst aan te melden voor de kleuterles op woensdag 14:30 uur en de peuterles op zaterdag 10:00 uur in Zuidoost. U kunt gewoon naar de les gaan. In de schoolvakanties is er geen les.

Ook voor de klimdoeklessen en conditietraining hoeft u zich niet eerst aan te melden.

 

Omdat onze trainer vanwege zijn werk soms gedwongen is het jongensturnen op woensdag te verplaatsen, is het handig als u hierbij van te voren even mailt naar fdoturnen@hccnet.nl dat u voor een proefles komt, dan krijgt u bericht als de les verzet is. Dit hoeft alleen bij deze lessen en het mailadres is ook alleen voor de jongensturnlessen.

 

INSCHRIJVEN

Wilt u daarna lid worden, dan kunt u een aanmeldingsformulier aan de trainer of trainster vragen. U dient het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Op de volgende trainingsdag levert u het aanmeldingsformulier in bij de trainer of trainster.

De contributie over het kwartaal waarin u inschrijft wordt naar rato berekend, vanaf de eerste les na de gratis proefles.

Digitaal inschrijven is niet mogelijk omdat we uw handtekening nodig hebben. Voor de verzekering (bij onverhoopt overlijden of blijvende invaliditeit) is het verder van belang dat u zsm ingeschreven staat in onze ledenadministratie en dat de gegevens kloppen. 

Contributie

F.D.O. streeft er naar om de contributie zo laag mogelijk te houden.

 

Betaalwijze

Voor nieuwe leden is het afgeven van een incassomachtiging verplicht en dus de enige betalingsmogelijkheid.

 

Bankrekening ING

NL65INGB0004665520
t.n.v. g.v. F.D.O. 
Amsterdam

Vermeld bij eigen overmaking (als de incasso niet gelukt is) de naam van het lid en de periode waarop de betaling betrekking heeft.

De contributie bedraagt voor 1 les per week € 180,00 per jaar en wordt in 4 kwartaal termijnen geïnd (3 x € 47,40 in het 1e, 2e en 4e kwartaal en 1x € 27,80 in het 3e kwartaal).

Deze automatische incasso vindt plaats eind januari, eind april, eind juli en eind oktober.

In verband hiermee moeten de opzeggingen binnen zijn voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Anders wordt het lidmaatschap met 1 kwartaal verlengd.

De contributie over het kwartaal waarin u inschrijft wordt naar rato berekend, vanaf de eerste les na de gratis proefles.

 

Lidmaatschap  
Inschrijfgeld eenmalig € 10,00
Alle lessoorten (tenzij anders vermeld bij de les zelf onder Waar en Wanneer), 1 les per week

€ 180,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 47,40, 3e kwartaal € 27,80, 4e kwartaal € 47,40)

Alle lessoorten, 2 lessen per week

€ 303,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 80,40, 3e kwartaal € 44,80, 4e kwartaal € 80,40)

Alle lessoorten, 3 lessen per week

€ 426,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 113,40, 3e kwartaal € 61,80, 4e kwartaal € 113,40)

 

Afwijkende tarieven voor klimdoek en aerial fitness.

 
Klimdoek jeugd

€ 292,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 79,50, 3e kwartaal € 36,50, 4e kwartaal € 79,50)

Klimdoek volwassenen (aerial fitness)  € 422,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 111,90, 3e kwartaal € 62,30, 4e kwartaal € 111,90)

 

 

Inbegrepen in de contributie is een verplichte jaarlijkse afdracht aan de landelijke koepel voor gymnastiekverenigingen KNGU. De KNGU verzekert onze leden tegen WA en ongevallen (in relatie tot de lessen) en verzorgt o.a. opleidingen voor trainers en juryleden en levert een gratis applicatie voor de ledenadministratie.

 

Vergoeding gemeente voor lage inkomens

Ouders uit Amsterdam met kinderen tot 18 jaar op een voorschool, basisschool, voortgezet onderwijs of MBO en met een laag inkomen kunnen de kosten vergoed krijgen met de Scholierenvergoeding. U komt hiervoor in aanmerking als uw fiscaal jaarinkomen (het hoogste bedrag op uw jaaropgave) eind 2022 niet hoger was dan € 30.000 (voor een gezin) of € 27.000 (voor een alleenstaande ouder).

De Scholierenvergoeding kan (als er nog ruimte is) ook gebruikt worden voor deelname aan de kampweek.

De maximale vergoedingen (2023) zijn:
€ 250,- per jaar per kind op de voorschool. 
€ 166,- per jaar per kind op de basisschool. 
€ 325,- per jaar per kind op de middelbare school. 
Indien u wel in aanmerking komt en u de vergoeding wilt ontvangen, dan moet u eerst de aanvraag activeren. Het kan zijn dat u 8 weken op antwoord moet wachten. Eenmaal actief, dan kunt u meteen declareren. 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam

Kinderen die sporten, ervaren meer plezier met anderen, versterken hun zelfvertrouwen, nemen een gezondere levensstijl aan en kunnen hun talent ontdekken en ontwikkelen!
Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam zorgt ervoor dat kinderen in groepsverband kunnen sporten. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, woonachtig in Amsterdam, waarvan de ouders financiëel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen.

Deze kinderen worden door zogenaamde intermediairs voorgedragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam, dat na goedkeuring van de aanvraag, de contributie van een sportvereniging, of de aanschaf van een sportuitrusting betaalt.
Intermediairs zijn professionals, die veelal op scholen of in de jeugdhulpverlening werken, en die op de hoogte zijn van de situatie waarin kinderen leven. 

U komt in aanmerking voor een bijdrage als U een inkomen op minimum niveau hebt. U hebt bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of U hebt hoge lasten.

Ga voor meer informatie naar de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam
via  Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam
 
De intermediair dient eerst een aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en vermeldt hierbij ons mailadres info@gvfdo.nl. Als het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam de aanvraag goedkeurt, vraagt zij via dit mailadres een factuur op bij ons. Nadat wij de factuur hebben ingezonden duurt betaling nog ca 3 weken. Na ontvangst van de contributie is het kind welkom in de lessen. Als u een sportfondsaanvraag wil doen voor een les met een wachtlijst, mailt u ons dan om te vragen wanneer u kunt starten met de aanvraag.

Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding?
Vraag op de school van uw kind wie de Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam intermediair is.

 

Zelf online aanvragen.
U kunt als ouder ook zelf online een aanvraag doen via SINA (Stichting Samen Is Niet Alleen). Dit kan via https://www.stichtingsina.nl. Een intermediair bij SINA handelt uw aanvraag dan verder af en neem contact op over de toekenning van de aanvraag.

 

U kunt als ouder ook zelf rechtstreeks een aanvraag doen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam als uw kind in het bezit is van een geldige stadspas.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam

 

Gymnastiek- en turnkleding

Voor de peuter- en kleutergym heb je makkelijk zittende kleding nodig, het liefst een trainingsbroek of legging. Blote voeten kan of turnschoentjes; een beetje profiel is handig bij het rennen, maar je moet ook goed contact houden met de vloer, dus niet te dikke schoenen.

 

Jongens en meisjes kunnen de officiële wedstrijdkleding aanschaffen (verplicht zodra je mee gaat doen met wedstrijden), maar in het begin is het voor jongens voldoende als ze een t-shirtje en broekje hebben en voor meisjes een pakje, of t-shirt met glad broekje. Schoenen: blote voeten of turnschoentjes (turnschoentjes zijn soms ook op de markt te koop). De schoentjes moeten wel wat profiel hebben i.v.m. rennen (dus liever geen balletschoentjes), maar niet te dik zijn, zodat je contact houdt met de vloer.

 

Voor de conditietraining zijn er geen speciale kledingvoorschriften. Lekker zittende kleding en eventueel sportschoenen.

Opzeggen

Het beëindigen van uw lidmaatschap van F.D.O is alleen mogelijk per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en moet vóór die datum bij het secretariaat bekend te zijn.
U moet dit schriftelijk (per brief of per e-mail) doorgeven.

Als u na deze data opzegt, wordt het lidmaatschap met 1 kwartaal verlengd.

 

MONDELING OPZEGGEN BIJ DE TRAIN(ST)ER IS NIET MOGELIJK, IN VERBAND MET DE GROOTTE VAN DE VERENIGING!!

De trainers en trainsters kunnen en mogen uw opzegging dus niet mondeling aannemen. Als u de trainer of trainster op de hoogte heeft gebracht van uw voornemen F.D.O. te willen verlaten, dan moet u altijd alsnog de ledenadministratie inlichten. 

  

U kunt uw opzegging mailen naar info@gvfdo.nl of per brief naar het secretariaat: 

 

Secretariaat FDO

p/a Hamontstraat 18

1066 NA Amsterdam

  

Vermeldt u hierbij de voor- en achternaam van uw kind en de les (dag en plaats), zodat wij weten om wie het precies gaat.

 

De ledenadministratie zal uw opzegging altijd binnen enkele weken (meestal sneller) bevestigen, indien mogelijk per mail en anders per post, met een vermelding wanneer uw lidmaatschap precies eindigt. Bewaar een kopie van uw brief of mail en gebruik deze als u geen bevestiging van uw opzegging ontvangt.

Publicatie mw. A. Zwart in Westerpost van 4-03-09

In onderstaande link vindt u het artikel In memoriam mevrouw A. Zwart uit de Westerpost van 4 maart 2009, geschreven door mr. drs. R.N.A. Bakker. 

in_memoriam_ans_zwart__westerpost_artikel_4_maart_2009.pdf

Statuten

statuten_fdo.pdf

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijke_reglementen.pdf