Nieuws

19-09-2019

De Grote Club Actie bij FDO

De Grote Club Actie bij FDO

De Grote Club Actie (GCA) gaat weer beginnen!
Hiermee haalt FDO jaarlijks zo'n 1.000,- euro aan sponsorgeld op, en soms zelfs meer dan 2.000,-!

 

Wie gaat dit jaar het clubrecord van 80 verkochte loten verbeteren?

Welke groep verkoopt de meeste loten?

 

De GCA werkt als volgt:
*  de kinderen krijgen een boekje mee met inschrijfformulieren ('loten')
*  dit zijn niet echt loten, maar machtigingen die mensen kunnen invullen om het geld voor de loten (3,- per stuk) van hun rekening te laten afschrijven
*  hierop vullen mensen hun bankrekeningnummer in, en dat is meteen hun lotnummer
*  de kinderen kunnen met dit boekje loten verkopen aan familie, vrienden, bekenden, of gewoon langs de deur gaan
*  mensen die loten kopen, krijgen de rechterkant van de bladzijde die ze ingevuld hebben. Dit is geen lot, maar alleen een briefje met informatie, en met een stickertje dat ze op hun deur kunnen plakken, zodat andere mensen kunnen zien dat ze al loten gekocht hebben
*  de kinderen mogen beslist geen geld aannemen!

*  als kinderen klaar zijn met verkopen, leveren ze het boekje weer in bij hun trainer
*  voor elk lot dat de kinderen verkopen, krijgen ze van FDO na afloop € 0,50
*  voor kinderen die de meeste loten hebben verkocht heeft FDO een extra prijs
*  de verkoop begint op zaterdag 14 september (eerder beginnen mag niet!)
*  de boekjes moeten uiterlijk op 10 december bij de trainer terug zijn

*  rond de jaarwisseling krijgt FDO het verdiende geld en de kinderen krijgen daarna hun geld van FDO

06-09-2019

Nieuw: ouders kunnen zelf Sportfonds aanvragen

Ouders kunnen tegenwoordig zelf een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport voor een bijdrage in de kosten.

Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Amsterdam, waarvan de ouders financiëel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen. Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, zijn de hoogte van het gezinsinkomen (max. 120% van het minimuminkomen) en het bezit van een stadspas belangrijke voorwaarden.


De aanvraag gaat via de website van Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA).
Op de website www.stichtingsina.nl vindt u alle informatie.

Aangevraagd kan worden:

Contributie € 150,00

Sportkleding € 50,00

Wedstrijdgeld € 25,00

Totaal € 225,00

 

Als Jeugdfonds Sport Amsterdam de aanvraag goedkeurt, worden de contributie van de sportvereniging, of de aanschaf van een sportuitrusting betaald.

19-11-2017

Nieuwsbrief gymnastiekvereniging FDO: word jurylid; werf nieuwe leden

JURYLEDEN

Altijd al gedacht: "Dat wil ik ook" of, "dat kan ik beter" ?
FDO is op zoek naar nieuwe juryleden voor de meisjes- en jongenswedstrijden.
Om jurylid te worden moet u een cursus volgen van een aantal avonden. Deze cursus wordt betaald door FDO.
Na het succesvol afronden van de cursus kunt u ingezet worden om te jureren bij wedstrijden.
Bij de cursus wordt u begeleid door onze trainers.

Bent u geïnteresseerd ? Meld u zich dan aan via info@gvfdo.nl; Dan benaderen we u als er weer een nieuwe cursus begint. Om jurylid te worden voor de jongens/herenwedstrijden kunt u al in januari met een opleiding starten en we kunnen alvast verklappen dat u dat gezellig met nog (een) andere belangstellende(n) van onze vereniging kunt volgen.

 

Zonder nieuwe juryleden kunnen de turners van FDO niet mee doen aan de wedstrijden. Uw bijdrage is dan ook hard nodig!

WERF NIEUWE LEDEN, GEEF BEKENDHEID AAN ONZE LESSEN


FDO is een bloeiende vereniging met 400 leden. Voor sommige lessen zijn wachtlijsten, maar niet voor alle. Vaak weten mensen niet over onze lessen, informeer hen daarom.
Deel bijvoorbeeld een facebook bericht https://www.facebook.com/Gymnastiekvereniging-FDO-1455757534740102/ en zeg het voort:
  
Er is nog plaats in Zuidoost voor:

  *   peuters 0-4 jaar, zaterdag 10 uur de Brink
  *   kleuters 4-6 jaar, donderdag 16.30 uur de Polsstok
  *   jongensturnen 6 jaar en ouder, woensdag vanaf 17 uur de Tamboerijn
  *   meisjesturnen 10 jaar en ouder op zaterdag vanaf 12 uur in de Meent
  *   sportbuurtclub 7-11 jaar gemengd, donderdag 17.30 uur de Polsstok en vrijdag 15.30 Rozemarn/Achtsprong
  *   conditietraining dames 50+, woensdag 20.15 uur de Brink
 

in West:

  *   klimdoek/tissue/aerial fitness jeugd en volwassenen in het Caland sportcomplex
  *   jongensturnen 6 jaar en ouder, donderdag vanaf 19 uur en vrijdag vanaf 18.15 Caland sportcomplex
 Zie www.gvfdo.nl[1] bij Waar en wanneer voor details. De eerste les is een gratis proefles. Van te voren aanmelden is niet nodig.

25-02-2017

Parkeren Caland Sporthal in West

Beste Sporters,

Graag even jullie aandacht voor het volgende.
Er wordt al langere periode fout geparkeerd op de stoepen rondom de sporthal. Dit veroorzaakt regelmatig overlast en hinder voor buurtbewoners. En wij hebben hier inmiddels diverse klachten over ontvangen.

Uit gesprekken met fout parkeerders blijkt dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van de parkeermogelijkheden in de parkeergarage onder de sporthal.
De eerste twee uur in de parkeergarage zijn gratis en daarna zijn de kosten € 1,- per 30 minuten.

Handhaving en politie hebben aangegeven vaker (lees dagelijks) te gaan controleren. Ernstige foutparkeerders worden zoveel als mogelijk bekeurd en deze boete bedraagt € 90,-.

Met vriendelijke groet,

Sportcentrum Caland

01-12-2015

Juryleden

Elke club is verplicht om juryleden te leveren bij de wedstrijden. Het is dus belangrijk dat we genoeg juryleden hebben. Het zou fijn zijn als er nieuwe juryleden bij komen.

Hoe meer juryleden hoe beter.

Als u ook interesse heeft om een jurycursus te volgen kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@gvfdo.nl

06-09-2009

Vrijwilligers

Onze vereniging blijft Fit door Vrijwilligers. We hebben op dit moment mensen nodig voor: jureren rayonwedstrijden (hiervoor moet eerst een opleiding worden gevolgd), bestuur (onderlinge taakverdeling afhankelijk van belangstelling en mogelijkheden), organisatie onderlinge wedstrijd of het bijwonen van vergaderingen van de KNGU. Maar ook als u incidenteel eens iets op u wilt nemen, bent u van harte welkom.

 

Als u belangstelling hebt of meer wil weten, mail dan naar info@gvfdo.nl

 

Zeker versterking van het bestuur is al langere tijd dringend gewenst. U kunt natuurlijk altijd eerst een keertje komen kijken, om enig inzicht te krijgen in wat we doen. We komen ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar, daarnaast kost het u gemiddeld nog 1 dagdeel per week.

 

Met voldoende steun blijft het voor iedereen leuk om de vereniging in stand te houden.