Nieuws

10-09-2017
start Grote Club Actie op zaterdag 16 september
start Grote Club Actie op zaterdag 16 september

Ook dit jaar doet FDO weer mee aan de Grote Club Actie (GCA).
Hiermee haalt FDO jaarlijks zo'n 1000,- euro aan sponsorgeld op, en vorig jaar zelfs meer dan 2000,-!

 

Wie gaat dit jaar het clubrecord van 80 verkochte loten verbeteren?

                                   Welke groep verkoopt de meeste loten?

De GCA werkt als volgt:
*  de kinderen krijgen een boekje mee met inschrijfformulieren ('loten')
*  dit zijn niet echt loten, maar machtigingen die mensen kunnen invullen om het geld voor de loten (3,- per stuk) van hun rekening te laten afschrijven
*  hierop vullen mensen hun bankrekeningnummer in, en dat is meteen hun lotnummer
*  de kinderen kunnen met dit boekje loten verkopen aan familie, vrienden, bekenden, of gewoon langs de deur gaan
*  mensen die loten kopen, krijgen de rechterkant van de bladzijde die ze ingevuld hebben. Dit is geen lot, maar alleen een briefje met informatie, en met een stickertje dat ze op hun deur kunnen plakken, zodat andere mensen kunnen zien dat ze al loten gekocht hebben
*  de kinderen mogen beslist geen geld aannemen!

*  als kinderen klaar zijn met verkopen, leveren ze het boekje weer in bij hun trainer
*  voor elk lot dat de kinderen verkopen, krijgen ze van FDO na afloop 0,50
*  de 3 kinderen die de meeste loten verkopen krijgen van FDO een extra geldprijs
*  voor kinderen die meer dan 20 loten verkopen zijn er kortingsbonnen voor pretparken
*  de verkoop begint op zaterdag 16 september (eerder beginnen mag niet!)
*  de boekjes moeten uiterlijk op 10 november bij de trainer terug zijn

*  rond de jaarwisseling krijgt FDO het verdiende geld en de kinderen krijgen daarna hun geld van FDO

 

01-09-2017
De lessen van Saskia beginnen weer in de week van 11 september, op woensdag een kwartier eerder

De lessen van Saskia in Zuidoost beginnen weer in de week van 11 september.

Woensdag kleutergym en meisjes turnen in De Tamboerijn: start op 13 september

Donderdag kleutergym in De Polsstok: start op 14 september

Vrijdag Sport Buurt Club in De Rozemarn: start op 15 september

 

De komende 3 weken (vanaf 13 september) beginnen de lessen van Saskia op woensdag in De Tamboerijn EEN KWARTIER EERDER

Kleuters 14:30-15:30 uur

Meisjes turnen 15:30-16:30 uur

25-08-2017
Zuidoost peuter-dreumesgym De Brink Zomervakantie

De lessen Peuter-dreumesgym in de Brink Amsterdam Zuidoost beginnen weer vanaf zaterdag 9 september 2017.

 

 

 

24-06-2017
Zomervakantie West Calandhal van zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september

In verband met de zomervakantie is de Calandhal gesloten van zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september.

25-02-2017
Parkeren Caland Sporthal in West

Beste Sporters,

Graag even jullie aandacht voor het volgende.
Er wordt al langere periode fout geparkeerd op de stoepen rondom de sporthal. Dit veroorzaakt regelmatig overlast en hinder voor buurtbewoners. En wij hebben hier inmiddels diverse klachten over ontvangen.

Uit gesprekken met fout parkeerders blijkt dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van de parkeermogelijkheden in de parkeergarage onder de sporthal.
De eerste twee uur in de parkeergarage zijn gratis en daarna zijn de kosten € 1,- per 30 minuten.

Handhaving en politie hebben aangegeven vaker (lees dagelijks) te gaan controleren. Ernstige foutparkeerders worden zoveel als mogelijk bekeurd en deze boete bedraagt € 90,-.

Met vriendelijke groet,

Sportcentrum Caland

19-12-2015
Nijntje Beweegdiploma

Speciaal voor uw kind(eren): het Nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend.


Waarom het Nijntje Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

 

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd: ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

 

Hoe haalt uw kind het Nijntje Beweegdiploma?
FDO geeft Nijntje Beweegdiploma lessen in

Zuidoost:

Woensdag 14.45-15.45 uur, Reigersbos, Saskia

Donderdag 16.30-17.30 uur, gymzaal van de Polsstok, Saskia

 

Het Diploma

Eind juni en begin juli zullen de diploma uitreikingen zijn in de lessen.

Alle kinderen die minimaal 15 lessen bij FDO hebben gehad kunnen hun diploma halen.

 

Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma

01-12-2015
Juryleden

Elke club is verplicht om juryleden te leveren bij de wedstrijden, dus het is heel fijn dat we er sinds kort 4 juryleden bij hebben.

Hoe meer juryleden hoe beter.

Als u ook interesse heeft om een jurycursus te volgen kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@gvfdo.nl

06-09-2009
Vrijwilligers

Onze vereniging blijft Fit door Vrijwilligers. We hebben op dit moment mensen nodig voor: jureren rayonwedstrijden (hiervoor moet eerst een opleiding worden gevolgd), bestuur (onderlinge taakverdeling afhankelijk van belangstelling en mogelijkheden), organisatie onderlinge wedstrijd of het bijwonen van vergaderingen van de KNGU. Maar ook als u incidenteel eens iets op u wilt nemen, bent u van harte welkom.

 

Als u belangstelling hebt of meer wil weten, mail dan naar info@gvfdo.nl

 

Zeker versterking van het bestuur is al langere tijd dringend gewenst. U kunt natuurlijk altijd eerst een keertje komen kijken, om enig inzicht te krijgen in wat we doen. We komen ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar, daarnaast kost het u gemiddeld nog 1 dagdeel per week.

 

Met voldoende steun blijft het voor iedereen leuk om de vereniging in stand te houden.